Claus Meyer bager brød

Utopien kan skabe de største forandringer

At turde tænke sin idé som folkebevægelse

For Claus Meyer er det vigtigt at tænde lys i andre mennesker og give dem tårer i øjnene af begejstring. Men hvordan når man dertil, at man kan skabe en bevægelse, som forløser betydelige samfundspotentialer? Meyer fortæller om, hvordan Noma blev det vigtigste ”fyrtårnsprojekt” for Det Nye Nordiske Køkken-bevægelsen, og hvorfor godt brød blev det næste i rækken.

Episoder