Heini Zachariassen vivino

Byg produktet i den tidlige fase

I dette kapitel handler det om, hvordan du bygger dit produkt i den tidlige fase. Heini Zachariassen fortæller om MVP produktet. Det handler blandt andet om at lære sine kunder at kende, og at lytte og bygge, for på den måde at forbedre sit produkt hele tiden.

Episoder