LENETANGGAARD_KAPITEL8

Leg i det ukendte

Det man belønner, får man mere af

I dette kapitel kommer Lene Tanggaard ind på den fejl, som mange ledere, undervisere og forældre begår: De er tilbøjelige til at belønne det, som reproducerer dem selv. Det er en kæmpestor barriere for kreativitet. Undersøgelser viser, at vi har et stadig mere standardiseret uddannelsessystem og fritidsliv, hvor børn i højere grad end hidtil bevæger sig i nogle fikserede og prædesignede universer. For som Tanggaard understreger, så har det store konsekvenser, hvis børn ikke får lov til at lege i ukendte terræner.

Episoder