MARGRETHEVESTAGER_KAPITEL6

En kvinde, der klipper sit hår, er klar til forandring

Om konflikter som en vej til udvikling

At klippe sit hår viser noget om, at det, som ansporer os til at være åbne over for, at noget nyt kan ske, har mange forskellige kilder, så derfor prøver Margrethe Vestager ikke at blive for fastlåst i rutiner og vaner. Når et problem ender på hendes bord, forsøger hun ikke at være bange for konflikten og spørger sig selv: Kan vi bruge det her til noget? Kan vi løse uenigheden ved at sætte noget helt andet i spil? Hendes erfaring viser, at det ofte er i konflikten, hvor situationen er åben, at forandringen kan ske.

Episoder