MARGRETHEVESTAGER_INTRO

Mød din læremester

Over seks kapitler deler Margrethe Vestager sit syn på en personlig ledelse, som favner en mangfoldighed i både køn, alder og kulturel baggrund. Den 54-årige førende næstformand for Europa-Kommissionen indkredser, hvordan hun igennem mere end 20 år i toppen af dansk politik har forsøgt at omgås den magt, hun har haft til rådighed. Hvordan hun har brugt den som et redskab til at skabe forandringer, mindre endimensionelle ledelser og rent faktisk få ført sine beslutninger ud i livet.

Episoder