NIKOLAJHUBBE_KAPITEL_1

Skab fundamentet for at arbejde med talent

I dette kapitel beskriver Nikolaj Hübbe det fundament, der skal opbygges i en organisation, så du er i stand til at fokusere på at identificere og udvikle talent. Han beskriver også hvilke overvejelser, du skal gøre dig som leder i forhold til at skabe et stærkt træningsmiljø. Og hvor vigtigt det er at sørge for tid til fordybelse.

Episoder