Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som ultimativt er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Mesterlære ApS

CVR: 40941266

[email protected]

Indsamling og brug af personoplysninger

Når du søger på hjemmesider:

For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Se nærmere herom i vores >cookiepolitik<.

I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:

Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider.

Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider.

Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer.

Dine præferencer.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbreve:

For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personoplysninger:

Navn

E-mailadresse

Når du benytter tjenesten:

For at vi kan administrere dit kundeforhold og opfylde vores juridiske forpligtelser indsamler vi følgende oplysninger:

Dit navn (og evt. brugernavn)

Din e-mailadresse

Dine betalingsoplysninger, f.eks. kreditkorttype og udløbsdato på gældende kort.

Vi kan også indsamle personoplysninger i form af f.eks. din fødselsdato, dit køn og andre kontaktoplysninger som f.eks. din fysiske adresse. Disse oplysninger kan eksempelvis være nødvendige for, at vi kan sende dig information om indhold, vi tror er relevant for dig.

Derudover indsamler vi data om dit forbrug på tjenesten. Dette gøres primært for at kunne sikre vores juridiske og forretningsmæssige forpligtelser.

Derudover indsamles dine forbrugsdata til benyttelse i forbindelse med markedsanalyser, analyser af tjenesten og i de tilfælde hvor du ønsker at genoptage dit abonnement.

Vi indsamler følgende:

Søgninger og afspilninger af kapitler og podcasts, samt downloads at arbejdsbøger

Forbrug af indhold

Teknisk data som eksempelvis ip-adresser, enhedsversion og tidspunkt på forbrug.

Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i konkurrencer:

For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, f.eks. via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:

Navn, brugernavn og e-mailadresse.

Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på.

Oplysninger om navn og e-mailadresse – og evt. andre oplysninger, du oplyser til os ved henvendelse til Mesterlære, uanset formål.

Se nærmere herom i vores cookie-politik.

For at kunne levere målrettet markedsføring til dig

Vi vil gerne sikre, at vores markedsføring – herunder vores online-annoncering – af produkter og tjenester er relevant for dig.

Vi kombinerer og analyserer derfor de personoplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om dit forbrug, browservaner og søgeindstillinger, når du benytter vores tjeneste. Vi bruger informationerne til at finde ud af hvilket indhold, du er mest interesseret i. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig, så du kan få de tilbud, der er relevante for netop dig.

En del af disse oplysninger indsamles ved hjælp af cookies. Se nærmere herom i vores >cookie-politik<.

Vores markedsføringstiltag sker blandt andet i form af annoncering via bannerreklamer på hjemmesider og sociale medier samt e-mail.

Hvis du ikke ønsker at modtage målrettet markedsføring fra os, kan du til enhver tid frabede dig dette ved at give os besked via kontaktoplysningerne længst nede i denne Persondatapolitik. Du kan også til enhver tid trække dit samtykke vedrørende direkte markedsføring tilbage.

For at kunne kontakte dig med henblik på at hverve dig som medlem (marketing):

Vi kan modtage kontaktoplysninger om dig fra vores samarbejdspartnere, hvis du – f.eks. i forbindelse med en konkurrence hos samarbejdspartneren – har givet samtykke til at blive kontaktet af os.

For at kunne respektere dit ønske om ikke at modtage markedsføring:

Vi markedsfører os på sociale medier (f.eks. Facebook og Instagram), i form af direkte markedsføring pr. e-mail og lignende. Hvis du har frabedt dig henvendelser fra os, kan vi dele oplysninger om dig med sociale medier i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at vi ikke fremadrettet retter henvendelse til dig.

Personoplysninger fra andre kilder

For at holde dine personoplysninger ajourførte, kan vi indsamle supplerende og opdaterede oplysninger, som fx adresser, fra private eller offentlige registre. Vi kan også anvende personoplysninger fra andre kilder, f.eks. specialiserede firmaer, der leverer oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne administrere en ydelse, du har efterspurgt.

Behandlingsgrundlag

Vi sikrer os altid, at vi har et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Persondatapolitik, gør vi det på baggrund af et eller flere af følgende grundlag:

 • En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (f.eks. at indsamle kontaktoplysninger, således at vi kan give adgang til dig).

 • En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (f.eks. at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven).

 • Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (f.eks. når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante).

 • Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, finansielle institutioner og lignende til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, som du benytter.

 • Offentlige myndigheder, såfremt vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger.

 • Eksterne, selvstændige tjenester, herunder Lifter MS eller Vimeo. Der videregives kun oplysninger, hvis brugerne har samtykket hertil.

Vi deler kun oplysninger med leverandører, hvis det er nødvendigt for levering af ydelser. Vores leverandører fungerer, som databehandlere og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har derfor ikke kompetence til at råde over, hvad dine personoplysninger bruges til og vi bevarer kontrollen over oplysningerne til enhver tid.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Persondatapolitik.

Vi opbevarer som udgangspunkt kun dine personoplysninger så længe du abonnerer på Mesterlære, medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode.

Personoplysninger bliver gemt i vores i vores økonomisystemer i 5 år efter seneste køb, således at bogføringslovens krav overholdes. I vores øvrige systemer opbevarer vi oplysningerne om køb, disse opbevares i 2 år, således at vi kan overholde vores forpligtelser i tilfælde af en eventuel reklamation efter købelovens regler.

Oplysninger om dit forbrug og adfærdsmønster opbevares så længe du er kunde og indtil 2 år efter endt abonnement med henblik på at optimere din brugeroplevelse, hvis du ønsker at genoptage dit abonnement.

Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager, således at du ikke har foretaget et køb hos os, vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet.

Alle e-mailhenvendelser til Mesterlære opbevares op til 2 år efter den seneste korrespondances dato med henblik på at kunne yde optimal service.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.

 • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 • Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

 • Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.

 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 • Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder

Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

[email protected] mærket ”Persondata” eller pr. brev til:

Mesterlære ApS

Strandvejen 34

2900 Hellerup

I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på https://www.datatilsynet.dk/borger/klage/saadan-klager-du

Ændring af denne persondatapolitik

Øverst i denne Persondatapolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.