Øvelse

Watch Claus Meyers welcome video to learn about the class and what to expect during this journey of gastronomi. Once you finish the video, you can enter the classroom.

Brug OKI-modellen og skab din egen trafiklysmodel

Du er nu kommet igang med din læringsrejse - og du er forhåbentligt blevet draget af OKI-modellen, som indeholder disse tre begreber: 

💡 Det første er Opfindsomhed – det er den indledende undren, hvor du afsøger nye aspekter af et område eller emne. Her arbejder du typisk med ’learning-by-doing’ begrebet for at afsøge og udfordre det nye.

🎨 Derefter følger Kreativitet. Det er den fase, hvor du afsætter tid til at gå nye veje, lege med opfindsomheden og gøre ideerne mere konkrete. Det er her, du giver det værdi i en konkret kontekst.

🎯 Det sidste skridt i OKI-modellen er Innovation. Det vil sige, at du nu har udviklet et nyt produkt, en ny måde at organisere dig på eller en ny service, som giver reel værdi. På Designskolen Kolding samarbejder de studerende med skoproducenten ECCO om begrebet Mild til Vild. De fleste virksomheder lever af at sælge milde versioner af deres produkter. Men de milde versioner bygger på de vilde. De vilde eksperimenter baner vejen for den milde udgave, som er det vi kalder innovation.

Og det rum, hvor vild bliver til mild er det vi skal dykke ned i. Det er en innovationsproces, som skaber det nye og det værdifulde.

Øvelse: Innovation 💫

Innovation bygger på den menneskelige kreativitet og opfindsomhed, og at man skaber en kultur og sociale netværk, der muliggør det. Men innovation er et strategisk fokus, hvor man virkelig skal vide, hvad man har gang i.

Med reference til OKI-modellen, så prøv at skab din egen trafiklysmodel, hvor du skelner mellem røde, gule og grønne innovationsprojekter.

🟢 De grønne innovationsprojekter er dem, der skal lykkes. Ting man skal ændre, som skal forny sig. Denne type projekter skal styres stramt med styregrupper, fokus og målsætninger.

🟡 De gule projekter kan være mere løse i kanten, de er vigtige, men ikke altafgørende. Disse skal også styres, men ikke på samme intensive måde, som man gør i de grønne.

🔴 De røde projekter er de vilde projekter, hvor der skal være total frihed. Disse projekter skal ikke være styret af strukturer, deadlines, kontrol eller tidsregistrering. Her skal der være tid til fordybelse og masser af mesterlære. Her satser man strategisk på det nye. Der behøver ikke komme noget ud af disse projekter, som kan sælges, vel vidende, at der en gang imellem er et hit og noget, der kan blive et nyt produkt på markedet. Det er her, man arbejder helt ude på kanten af boksen.