Takeaways

Rune Glifberg og Rodney Mullen diskuterer hver især fordelene ved at implementere en Open Source-kultur i virksomheder og trækker paralleller mellem skateboarding, hacking og kreativitet. De fremhæver drivkraften bag kreativitet og betydningen af respekt i skabelsesprocessen.

De pointerer, at Open Source-tankegangen ikke kun er en software-metode, men også et organisatorisk blueprint, der muliggør samarbejde, værdiskabelse og en følelse af tilhørsforhold. Det er en kultur, som bygger på, at man giver og tager og bygger på og forbedrer til fordel for den kreative proces og for at fremme udvikling og innovation.

Skateres evne til at dyrke et individuelt udtryk og samtidig bidrage til fællesskabet afspejler vigtigheden af en personlig stemme og et fælles engagement i skabelsesprocessen.

Her er 5 takeaways:

Individualitet og samarbejde:
Skateboarding hylder individualitet inden for et fællesskab. Dette afspejler Open Source-filosofien om at lade enkeltpersoner med stærke visioner træde frem og lede. Både Rune Glifberg og Rodney Mullen fremhæver kraften i samarbejde og det smukke ved at udtrykke sin individualitet.

Deling af viden for kollektiv udvikling:
Konceptet med at dele viden for hurtigere udvikling stemmer overens med open source-princippet. Her understreges vigtigheden af at give tilbage til fællesskabet og fremme en endeløs cyklus af udvikling og kreativitet.

Succes ud over konkurrence:
Man opfordres til at finde glæde i personlig vækst og præstation snarere end blot at overgå konkurrenter.

Kulturel integration af open source-principper:
Virksomheder kan lære af open source-modellen ved at integrere principper som gennemsigtig kommunikation, samarbejde og forpligtelse til fælles mål i deres kultur. Dette går ud over blot at bruge open source-software; det indebærer at indlejre disse principper på et kulturelt niveau.

Løbende dialog og tilpasningsevne:
At skabe en open source-kultur kræver løbende dialog, tilpasningsevne og en forpligtelse til at bemyndige enkeltpersoner. Processen er et maraton, ikke en sprint, og kræver løbende bestræbelser på at forme et samarbejdende og innovativt miljø.