Om vigtigheden af vendepunkter

I kapitel 7 i sin Mesterlære fortæller Adam Price om, hvordan han arbejder med vendepunkter, når han udvikler et manuskript. Et vendepunkt er en passage i din fortælling, hvor handlingen tager en ny og vigtig retning, og vendepunktet er med til at sikre, at historien skrider fremad – at historien ender et andet sted, end den begyndte. Eller som Adam Price selv siger det i denne bonusvideo om vendepunkter: ”Hvis det er den samme energi, der befinder sig imellem karaktererne fra start til slut, så sker der ikke noget i scenen. Og så skal man bagefter stille sig selv det store spørgsmål: Hvorfor er scenen stadig i mit manuskript?” Det gælder i øvrigt al kommunikation, anfører han: Husk vendepunkterne i din fortælling.

Den danske manuskriptforfatter fremhæver selv afsnit 6 fra den fjerde og seneste sæson af ’Borgen’, hvor Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen) i sin egenskab af en noget presset udenrigsminister ansætter sin tidligere dødsfjende, den forhenværende tabloidredaktør Michael Laugesen (Peter Mygind), som sin nærmeste rådgiver, som et vendepunkt fra sit eget serie-cv. Da Nyborgs egen søn konfronterer hende med hendes moralske forfald, erkender hun, at det er sket, fordi hun har mistet den daglige kontakt med sine nu voksne børn. Forbindelsen til børnene var hendes moralske kompas. Præcis den erkendelse er vendepunktet. Forholdet mellem karaktererne er ikke længere det samme.

Indhold

Brug 'Blue Ocean Strategy' til at tydeliggøre jeres position

Har du mod til at underpræstere på det, de andre er gode til?