Introduction to part one

For Christian Stadil er de gode idéer ikke forbeholdt virksomhedens kreative afdelinger. Udviklingen af en kultur, som understøtter kreativ tankegang, kræver, at ledelsen siger højt, at man er en virksomhed, som tænker kreativt, og som kan rumme alle mulige typer idéer – og at bogholderiet i lige så høj grad som designafdelingen er en del af den kultur. Samtidig må man som leder gøre op med selv den mindste tendens til management by fear, for frygt spærrer vejen til den underbevidsthed, hvor idéerne opstår:

”Hvis man føler frygt, så går man i fight or flight, og så lukker porten altså ned til underbevidstheden, til the undermind, og så dør ideerne.”

CHRISTIAN STADIL

Christian Stadil, Mesterlære, kapitel 1